Welkom

Als je 18+ bent, doet het mij genoegen je welkom te mogen heten op mijn site.

Ik zie deze zelf als mijn ‘speelplaats’, waarop ik met enige regelmaat mijn geschreven fantasieën hoop los te laten. Het zullen veelal erotische of erotisch getinte verhalen zijn, maar soms ook bizarre of wellicht pervers bevonden bijdragen, waarbij aangetekend dat perversie in zekere zin iets subjectiefs is. Weet in elk geval dat ik ernaar streef om in mijn schrijfsels niet te kwetsen en de dingen niet ordinair te verwoorden.

Wat voor mij voorop staat is de wens jou leesplezier of –genot te bezorgen. Ik hoop je daarmee dusdanig te prikkelen dat je besluit om geregeld op de site terug te keren. En mocht je willen reageren met lovende woorden of kritische kanttekeningen op schrijfsels of op de site? Dat mag. Graag zelfs.

Hans

x-0-G-Welkom