Kleuren

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ik kleur mijn zinnen met woorden
tot verhalen of gedichten

die ik heb beleefd, denkbeeldig

of echt, als ze haalbaar dan wel
betaalbaar voor me zijn

en zo niet, dan blijven ze wellicht
als wensen voor me staan.

En jij? Je leest ze misschien
en vanzelfsprekend
geef jij er dan je eigen kleuren aan.

Zijn reis

De reis was al lang geweest, vanaf het punt
dat zijn benen hem konden dragen.
Hij wilde liggen, verlangde naar de slaap.

Aan een vrouw langs de weg vroeg hij:
“Is het nog ver?”

“Ja, het is verder,” gaf zij hem te kennen,
“en nog een flink stuk ook, zelfs
aan de verte daarginds voorbij,”
wees ze hem de richting aan. Lees verder Zijn reis

Weer schijn

Ik sta voor het raam
in mijn kamer.

Achter me brandt het licht
van de lampen
en voor me is het donker
van de avondlucht.

In de weerspiegeling van het glas
zie ik wat er was, maar niet meer komt.

En voor me blijft het donker,
achter me is nog steeds het licht,

maar ik draai me niet om,
niet weer,

nooit meer.